Fedri di fynd heb y ddiod am 31 diwrnod?

Y llynedd, penderfynodd mwy na 2 filiwn o bobl ymwrthod â’r ddiod am fis crwn cyfan. Yn ôl pob golwg, bydd Ionawr Sych 2016 yn fwy fyth. Felly, ymuna â ni  er mwyn teimlo’r gwahaniaeth!

Gelli di wella dy iechyd, colli pwysau, cysgu’n well ac arbed arian – oes gyda ti reswm da dros beidio â rho cynnig arno fe?

Rywt ti’n fwy tebygol o ddal ati os wyt ti’n ymuno â’r ymgyrch, a chei di gyngor  a chalondid gan rai eraill sy’n trio’r un peth. Felly, gwasga’r botwm isod a cher ati!